PILLARTEC SOLUTIONS

PILLARTEC Solutions to firma obsługującą międzynarodowego Klienta, która tworzy i realizuje nowe technologie z zakresu konstrukcji pływających. Przyjazna środowisku, promuje i pozyskuje naturalna, czysta energie – czerpiąc ja z ziemi, powietrza, słońca i wody.

PILLARTEC Solutions zajmuje się produkcja wszelkiego rodzaju systemów, prefabrykacja wentylacji, mocowań paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych przeznaczonych do instalacji na różnych powierzchniach oraz konstrukcji stalowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firm w sektorze offshore. Dysponuje własnym, kompleksowo zaopatrzonym parkiem maszynowym. Może zaoferować Klientowi również szereg usług związanych z wyposażeniem jednostek pływających i produkcja energii (wentylacja, klimatyzacja, izolacja i związane z tym prace ślusarsko-montażowe).

Priorytetowym zadaniem PILLARTEC Solutions jest polityka jakości. Firma zarządzana jest przez wykwalifikowana kadrę, która posiada niezbędną wiedze i – przede wszystkim – wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i przebudowie istniejących konstrukcji i systemów pozyskiwania energii. Jest konkurencyjna na rynku –przoduje w prognozowaniu usług, a także w realizacji zadań logistycznych. Takie funkcjonowanie możliwe jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników w budowę projektów oraz nieustanną analizę optymalizacji procesu produkcyjnego. Ta strategia firmy pozwala na dostarczenie Klientowi gotowego produktu o najwyższej możliwej jakości i wydajności.

KONSTRUKCJE
STALOWE OFFSHORE

Produkcja i montaż konstrukcji offshore, instalacji wenty- lacyjnych, i systemów mocowań obejmuje wszystkie etapy procesu od przygotowania materiału do obróbki. Mechaniczne kształtowanie elementów mocujących, formowanie konstrukcji nośnych, wszelkiego rodzaju uchwytów, zaczepów aż po testowanie i odbiór technicz- no-jakościowy produktu finalnego. W procesie produkcji szczególnie dba się o zachowanie bezpieczeństwa pracy oraz kontrolowanie warunków środowiskowych, więk- szość czynności jest zautomatyzowana. Konstrukcje WIĘCEJ →

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH

Naszym celem jest zwiększenie możliwości produkcji i rozszerzenie usług w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w budowie nowych farm energetycznych wiatro- wych, słonecznych, prądowych i cieplnych. Wyzwania związane z rozwojem lądowych i morskich technologii pozyskiwania źródeł energii stają się coraz bardziej trudne, wymagające bardziej wytrzymałych i elastycznych technologii w celu przezwyciężenia tych przeszkód. Wie- rzymy, że poprzez nasze doświadczenie i oferowanie innowacyjnych usług przyczyniamy się do niższych kosz- WIĘCEJ →

WYPOSAŻENIE
STATKÓW

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu branży systemów wentylacji i klimatyzacji dla rynków przemysłowych i morskich. Specjalizujemy się w montażu różnego rodzaju izolacji.Dostarczamy rozwiązania z zakresu systemów wentylacji i klimatyzacji HVAC dla rynków przemysłowych i morskich. Nasze produkty i usługi optymalizują przepływ powietrza i temperatury, jednocześnie spełniając wszelkie wymagania stawiane przez kontrahentów. WIĘCEJ →

26.07.16 – Projekt NB – OSS Nordergrunde

PILLARTEC Solutions podpisał kontrakt z firmą NOSKE KAESER GmbH na wykonanie wentylacji, klimatyzacji i systemu wody lodowej platformy
WIĘCEJ→

10.06.16 – Saferoad Pomerania

PILLARTEC Solutions podpisał kontrakt z firmą Saferoad Pomerania na wykonanie prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych. Mamy powody do
WIĘCEJ→

16.11.15 – Projekt NB-55

PILLARTEC Solutions podpisał kolejny kontrakt z firmą R&M Ship Interior AS na wykonanie wentylacji i klimatyzacji statku NB-55, w stoczni Larsnes
WIĘCEJ→

14.10.2015 – Projekt NB - 215   

PILLARTEC Solutions podpisał kolejny kontrakt z firmą KLH Montage GmbH w Niemczech na wykonanie zbrojenia i kompleksowego
WIĘCEJ→

20.02.15 – Projekt NB-369   

Nowy kontrakt ze stocznią Myklebust Verf AS w Gusken (Norwegia). PILLARTEC Solutions podpisał nowy kontrakt ze stocznią Myklebust
WIĘCEJ→

05.01.15 – Projekt NB-377   

PILLARTEC Solutions podpisał kontrakt z firmą R&M Ship Interior AS na wykonanie wentylacji i klimatyzacji.PILLARTEC Solutions
WIĘCEJ→

Prezes Zarządu / Chairman of Board

Jarosław Korobejko

tel.:  +48 506 159 201
e-mail: jkorobejko@pillartec.pl

Szef Logistyki / Head Logistics

Arkadiusz Korobejko

tel.:  +48 507 158 712
e-mail: akorobejko@pillartec.pl

Kierownik budowy / Site Manager

Roman Jerzak

tel.:  +48 501 741 234
e-mail: rjerzak@pillartec.pl

Kierownik budowy / Site Manager

Krzysztof Jachna

tel.:  +48501744122
e-mail: kjachna@pilartec.pl

Mistrz Budowy / Site Foreman

Artur Kamieński

tel.:  +48501744122
+ 48694420039
e-mail:akamienski@pillartec.pl

Biuro

Biuro

tel.:  +48 91 812 1034
e-mail:biuro@pillartec.pl


UL. DRUCKIEGO LUBECKIEGO 1A
71-656 SZCZECIN
+48 (91) 812 10 34
BIURO@PILLARTEC.PL
WWW.PILLARTEC.PL

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ